Badanie wpływu zaburzeń tarczycy na procesy poznawcze, ze szczególnym uwzględnieniem uwagi i pamięci 

Problem badawczy i cel pracy:

Choroby tarczycy znajdują się w pierwszej dziesiątce chorób przewlekłych w Polsce i zachorowalność na nie stale się zwiększa. W związku z tym wydaje się zasadne prowadzenie badań jak chora tarczyca wpływa na funkcjonowanie człowieka w codziennym życiu, w tym przeżywanie emocji oraz procesy poznawcze takie jak uwaga i pamięć. Celem badania była odpowiedź na pytanie czy osoby cierpiące na niedoczynność tarczycy i poddane leczeniu mają większe problemy z uwagą i pamięcią niż osoby zdrowe.

Metoda:

W badaniu wzięły udział kobiety ze zdiagnozowaną niedoczynnością tarczycy, w tym pacjentki z przewlekłym autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy (choroba Hashimoto), N=40, wiek 22 -50 lat. W grupie kontrolnej przebadano zdrowe kobiety w wieku 22 – 46 lat, N=40. Przed przystąpieniem do testów, uczestniczki wypełniały protokół badania, w którym wskazywały między innymi: diagnozę lekarską odnośnie tarczycy, wiek, wykształcenie, status zawodowy, miejsce zamieszkania, palenie tytoniu, przyjmowane leki na tarczycę, leki przeciw depresji oraz rodzaje i ilość objawów towarzyszących chorobom tarczycy. Następnie badani wykonywali zadania przy użyciu tabletu. Do badania wykorzystano baterię testów CANTAB przeznaczonych do badania procesów poznawczych takich jak: podtrzymanie uwagi, pamięć wzrokowa i uczenie się, przestrzenna pamięć robocza, pamięć robocza rozpoznawania wizualnego oraz prędkość reakcji motorycznych i umysłowych. Wykorzystane testy: Rapid Visual Information Processing (RVP), Spatial Working Memory (SWM), Delayed Matching to Sample (DMS), Paired Associates Learning (PAL), Reaction Time (RTI),.

Wyniki:

Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano analizy wyników 17 zmiennych zależnych mierzonych przez poszczególne testy na pamięć oraz uwagę i wykazano brak istotnych statystycznie różnic pomiędzy chorymi z niedoczynnością tarczycy leczonymi lewotyroksyną a osobami zdrowymi. Chorzy bez objawów towarzyszących tarczycy uzyskali wyższe wyniki w teście na szybkie przetwarzanie informacji wizualnych od chorych z objawami oraz osób zdrowych z objawami. W jednym z testów na pamięć roboczą obrazów wykazano istnienie słabego związku pomiędzy średnim czasem poprawnego wyboru bodźca a wartością Body Mass Index (BMI). Im większa Wartość BMI tym dłuższy czas poprawnego wyboru bodźca. Otrzymany wynik może być jednak wynikiem przypadku, ponieważ tylko jeden z wielu testów wykazał słaby związek.
Istnieje umiarkowany związek pomiędzy zgłaszaniem objawów a występowaniem choroby. Osoby chore (87,5%) częściej zgłaszają 2 i więcej objawy niż osoby zdrowe (17,5%). Wśród osób chorych częściej występuje nadwaga (30%) niż u osób zdrowych (2,5%). Wśród osób chorych również częściej występuje otyłość (10%) niż u osób zdrowych (5%). Nie znaleziono związku pomiędzy paleniem a występowaniem choroby.

Wnioski:

Chorzy z niedoczynnością tarczycy, w tym z zapaleniem Hashimoto, leczeni lewotyroksyną nie różnią się w testach na pamięć roboczą wizualną, pamięć roboczą przestrzenną, czas reakcji motorycznych i umysłowych oraz podtrzymanie uwagi od osób ze zdrową tarczycą. Subiektywna ocena pamięci wśród chorych jest zdecydowanie gorsza niż wśród osób zdrowych (większość chorych przed badaniem było przekonanych, że z powodu problemów z tarczycą mają kłopoty z uwagą i pamięcią). Pogorszenie funkcji podtrzymania uwagi zaobserwowano u osób zgłaszających dwa objawy i więcej i to zarówno w grupie chorych jak i zdrowych uczestniczek badania. Badanie wykazało umiarkowany związek pomiędzy występowaniem choroby i zgłaszaniem objawów charakterystycznych dla zaburzeń tarczycy. Wśród osób chorych częściej występuje nadwaga i otyłość, niż u osób zdrowych.

Źródło:

Badanie zostało przeprowadzone przez Marcin Kuryłło w ramach pracy magisterskiej na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod kierownictwem Prof. dr hab. Ewy Mojs, kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Na przeprowadzenie badania zgodę wydała Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Napisz do mnie

Jeśli masz do mnie pytania związane z pomocą psychologiczną lub psychoterapią możesz skorzystać z formularza poniżej lub zadzwonić. Zapraszam do kontaktu. 

604 771 755

Poznań ul. Gen. Maczka 14

marcin@kuryllo.pl