Wpływ przewlekłych chorób skóry na pamięć, uwagę
i emocje

Przewlekłe choroby skóry a pamięć, uwaga i emocje

U pacjentów chorujących na łuszczycę i AZS obserwuje się liczne zaburzenia sfery emocjonalnej i psychicznej, takie jak m.in. unikanie aktywności życiowych (szkoły, zatrudnienia, życia towarzyskiego, sportu itp.), zaburzenia adaptacyjne, anhedonia, napady złości i agresji, wysokie ryzyko rozwoju depresji, zaburzenia snu, wynikające głównie ze świądu skóry. U niektórych pacjentów może dochodzić do samouszkodzeń i aktów agresji skierowanych zarówno przeciwko otoczeniu, jak i przeciwko nim samym.

Celem badania naukowego Analiza wybranych funkcji poznawczych i rozpoznawania emocji u chorych z łuszczycą i atopowym zapaleniem skóry jest odpowiedź na pytanie czy chorzy z łuszczycą i atopowym zapaleniem skóry mają większe problemy z uwagą, pamięcią oraz rozpoznawaniem emocji niż osoby zdrowe.

Grupa badana

Do testów są zapraszane osoby cierpiące na łuszczycę, atopowe zapalenie skóry oraz zdrowe osoby jako grupa kontrolna. Wiek od 18 do 60 lat, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Uczestnicy badania wykonują testy CANTAB Cognitive Research Software | Cambridge Cognition w formie quizów na tablecie. Czas trwania badania to ok. 1 godzina.

Korzyści z udziału w badaniu

Do korzyści z udziału w badaniu można zaliczyć zwiększenie wiedzy osób badanych na temat wpływu przewlekłych chorób skóry na codzienne funkcjonowanie związane z ze skupianiem uwagi na zadaniach, które realizują lub zapamiętywaniu spraw, rzeczy, terminów spotkań, etc., z którymi mają na co dzień do czynienia oraz emocji jakie im towarzyszą w relacjach społecznych.

Organizator badania

Badanie prowadzone jest w ramach postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora dla Marcin Kuryłło w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu i odbywa się w Katedrze i Zakładzie Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Promotorem pracy doktorskiej jest Kierownik Katedry Prof. Dr hab. Ewa Mojs. Na badanie wyraziła zgodę Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Napisz do mnie

Jeśli masz do mnie pytania związane z pomocą psychologiczną lub psychoterapią możesz skorzystać z formularza poniżej lub zadzwonić. Zapraszam do kontaktu. 

+48 604 771 755

Poznań, ul. Gen. Maczka 14

marcin@kuryllo.pl