Wpływ przewlekłych chorób skóry na pamięć, uwagę
i emocje

Przewlekłe choroby skóry a pamięć, uwaga i emocje

U pacjentów chorujących na łuszczycę i AZS obserwuje się liczne zaburzenia sfery emocjonalnej i psychicznej, takie jak m.in. unikanie aktywności życiowych (szkoły, zatrudnienia, życia towarzyskiego, sportu itp.), zaburzenia adaptacyjne, anhedonia, napady złości i agresji, wysokie ryzyko rozwoju depresji, zaburzenia snu, wynikające głównie ze świądu skóry. U niektórych pacjentów może dochodzić do samouszkodzeń i aktów agresji skierowanych zarówno przeciwko otoczeniu, jak i przeciwko nim samym.

Celem badania naukowego Analiza wybranych funkcji poznawczych i rozpoznawania emocji u chorych z łuszczycą i atopowym zapaleniem skóry jest odpowiedź na pytanie czy chorzy z łuszczycą i atopowym zapaleniem skóry mają większe problemy z uwagą, pamięcią oraz rozpoznawaniem emocji niż osoby zdrowe.

Badanie prowadzone jest w ramach postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora dla Marcin Kuryłło w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu i odbywa się w Katedrze i Zakładzie Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Promotorem pracy doktorskiej jest Kierownik Katedry Prof. Dr hab. Ewa Mojs. Na badanie wyraziła zgodę Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Więcej na temat wpływu łuszczycy i atopowego zapalenia skóry na wiele obszarów funkcjonowania chorych można przeczytać w Acta Neuropsychologica 2024, 22 (1)

Napisz do mnie

Jeśli masz do mnie pytania związane z pomocą psychologiczną lub psychoterapią możesz skorzystać z formularza poniżej lub zadzwonić. Zapraszam do kontaktu. 

+48 604 771 755

Poznań, ul. Gen. Maczka 14

marcin@kuryllo.pl